O nás

Jsme nedílnou součástí IT světa již 30 let.

Patříme k nejvýznamnějším firmám v oblasti ukládání elektronických dat, komplexních ICT řešení a služeb. Pečujeme o to nejcennější, co máte – vaše data. Zajistíme provozování vašich IT systémů, zaškolíme vás nebo můžete využít službu našeho Dohledového centra.

Společnost MHM byla založena v polovině roku 1990, jde tedy o jednu z nejstarších soukromých ICT společností v Česku. V posledních třiceti letech všichni prožívali překotný a dynamický rozvoj výpočetní techniky a ICT technologií. Společnost MHM tyto změny vždy flexibilně akceptovala a reagovala na ně tak, aby byla schopna plnit nové požadavky a potřeby svých zákazníků.

Vedle schopnosti flexibilně reagovat na nové požadavky trhu však existují určité konstanty, které se v průběhu existence společnosti MHM nemění. Těmi jsou odbornost, profesionalita a spolehlivost. Profesionalitu a spolehlivost našich pracovníků nepotvrzují jen certifikáty o absolvovaných školeních, ale zejména výsledky, tedy bezchybná realizace všech dodávek, služeb, a spokojený zákazník.

Odbornost sama je pak podpořena profesionálními organizačními postupy a opatřeními, zavedenými ve společnosti MHM. Našimi hlavními zákazníky jsou organizace státní a veřejné správy, větší a střední podniky zejména z oblasti bankovnictví, telekomunikací, pojišťovnictví a dalších oborů.