MHM computer Slovakia, s.r.o.

IT služby pre vás

Analýza business požiadavkov a existujúcej infraštruktúry
Návrh a realizácia kompletnej IT infraštrukúry
Automatizácia od IT infraštruktúry po business procesy
Outsourcing IT infraštruktúry
Archivácia a zálohovanie dát
Riešenie vysokej dostupnosti
Performance monitoring aplikácií
Vývoj a implentácia aplikácií
Analýza, optimalizácia a návrh procesov pre správu firemného vozového parku
Analýza, optimalizácia a návrh procesov pre hospodársku správu budov
Starostlivosť a údržba o informačný systém pre hospodársku správu budov

MHM computer residence in Bratislava

Kontakty

[]

MHM computer Slovakia, s.r.o.

Adresa:

Jaskový rad 189

831 01 Bratislava

Slovenská republika

Telefon:

+421 (2) 547 936 41

IČO:

35777460

IČ DPH:

SK2020255666