Training news cz

Konečně – po více něž dvou letech je zde nový kurz věnovaný instalaci a konfiguraci systémů VSP řady 5000:

1090PI – Installing and Configuring the Hitachi VSP 5000 Series

Tento 5-denní kurz je věnovaný enterprise systémům řady VSP 5000. Na rozdíl od předcházejícího dvoudenního kurzu „THI3857 – Hitachi VSP 5000 Series Hands-On Training“ tento kurz nevyžaduje znalosti a zkušenosti s předcházející generací systémů Hitachi VSP.

Tento kurz je určen nejen pro techniky provádějící jejich instalaci, implementaci, integraci a zajišťující servisní podporu, ale též pro architekty a pre-sale architekty.

Kurz připravuje pro kvalifikační test Hitachi Vantara Qualified Professional – VSP 5000 Series Installation (HQT-4160).