Populární Zabbix v novém kabátě

ZABBIX

Po několika měsících čekání jsme se dočkali nové verze oblíbeného programu Zabbix, tentokrát v označení 5.0. Počítá se u ní s LTS (long term support) tedy podporou plánovanou minimálně do roku 2025. Pojďme se společně podívat na to, co nám případná instalace nejnovějšího updatu tohoto nástroje přinese nového.

Strategie společnosti Zabbix je jasná, přinést plnohodnotný monitoring sítí, serverů, virtuálních strojů, cloudů a všemožných aplikací každému, tedy open source formou s obrovskou komunitou čítající tisíce vývojářů a přispěvatelů za zády. Těžko říct, zda si v roce 1998 Alexei Vladishev (zakladatel a CEO Zabbix), tehdy ještě jako administrátor v jedné, dnes již neexistující, Lotyšské bance uvědomoval, jakou pozornost na sebe jednou strhne jeho programátorský projekt.

Projděme si nejdříve základní pilíře monitoringu, jež nám tento program umožňuje:

• výkon, kapacita (schopnost sledovat stovky tisíc zařízení)
• automatické zjišťování serverů, síťových zařízení a rozhraní
• nízko úrovňové vyhledávání
• distribuovaný monitoring s centralizovanou webovou správou
• nativní vysoce výkonní agenti (Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, OS X, Tru64/OSF1, Windows)
• SLA a ITIL KPI metrika pro reporting
• vizualizace formou konzolí a dashboardů
• vzdálená správa a vykonávání příkazů
• podpora jak pro dotazovací, tak i pro zachycovací mechanismy
• monitoring JMX, web
• zabezpečené ověřování uživatelů
• flexibilní schopnosti oznámení na předefinované události
• mechanismy upozornění v reálném čase, například pomocí XMPP

Jak vidno, Zabbix pokrývá de facto všechny požadavky, jež mohou od dnešních administrátorů vzejít ve smyslu dohledu a správy jim svěřených technologií, nová verze Zabbixu však posouvá zejména stabilitu, vizualizaci a úroveň dostupných nástrojů na další úroveň a drží si žezlo leadera v monitoringu, a to nejen mezi neplacenými systémy typu Nagios či Splunk. Každým dnem jsem s debatami se zákazníky více a více překvapen, kolik zádrhelů, bugů a much musí na draze placených systémech, mnohdy bezvýsledně, snášet.

Jak jsem již zmínil výše, ve společnosti Zabbix se tentokrát zaměřili na uživatelskou přívětivost, stabilitu, ale také implementovali několik nových užitečných funkcí z hlediska zabezpečení a integrity. Nebudeme zabíhat do individuálních podrobností, koneckonců produktové technické informace jsou dostupné zde:

https://www.zabbix.com/documentation/current/manual/introduction/whatsnew500

V naší kotlině jednotlivé detaily nejlépe znají naši technici z dohledového centra, kteří mají novou verzi Zabbixu již takzvaně na stole. Jedná se o blog a tedy jen ve stručnosti k těm základním prvkům Zabbix 5.0:

• podpora HTTP Proxy pro webhooks, které umožňuje bezpečnější a kontrolovaná připojení ze Zabbix Serveru k externím výstražným a ITSM systémům. Podporuje blacklisty a whitelisty pro metriky na straně agenta a šifrovaná připojení k MySQL a PostgreSQL backendům. Nyní je možné nakonfigurovat šifry pro všechny komponenty Zabbix, aby se zabránilo připojení nezabezpečených šifer pro připojení TLS. Silný SHA256 umožňuje udržovat hashe uživatelských hesel. Zabbix 5.0 podporuje tajná uživatelská makra pro uchování jakýchkoli citlivých informací, jako jsou hesla a tokeny API
• podpora volitelné komprese shromážděných dat pro TimescaleDB, s tím související navýšení výkonu
• SAML autentifikace
• Zabbix agent nové generace
• podpora hostitelských maker pro hostitelské prototypy; podpora datového typu Float64. Zabbix nyní podporuje přepsání pro zjišťování na nízké úrovni (LLD), které pomáhá vytvářet chytřejší šablony
• vylepšená funkce automatizace zjišťování hardwarových komponent, zdrojů souvisejících se systémem Windows a pokročilé zjišťování metrik Java
• update profesionálních tréninkových kurzů

Jak vidno, vývojáři společnosti Zabbix nijak nezahálejí a neustále usilovně pracují na tom, aby Zabbix nadále udával směr konkurenci a měl co nejvíce spokojených uživatelů. A teď mne již omluvte, jdu se podívat do dohledového centra MHM computer, jak se k monitoringu sítě s tímto nástrojem má přistupovat.

Daniel Mikulecký